Talentgroepen

De talentgroepen zijn er om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong c.q. hoogbegaafde kinderen in een veilige omgeving, tussen ontwikkelingsgelijken, kind te laten zijn en veelzijdige, passende, uitdagende, speelmogelijkheden te bieden. Deze speelmogelijkheden zijn gericht op het voeden van de behoefte aan kennis en het ontdekken van nieuwe dingen.
Uitgangspunt hierbij is steeds: Spelend ontdekken!

Spelen is plezier maken en oefenen tegelijk. Plezier maken staat voorop; het eindresultaat is niet belangrijk. Wel belangrijk is het doen, het beleven, de ontdekking en vooral de ervaring die ze rijker zijn. Tijdens het spelen is aandacht voor de sociale, emotionele, motorische, creatieve, zintuigelijke en cognitieve ontwikkeling en het stimuleren van de zelfredzaamheid. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de executieve functies, het omgaan met frustraties, perfectionisme (durven proberen en leren maken van fouten) en hooggevoeligheid. Het uiteindelijke doel is dat het kind lekker in z’n vel zit en een positief zelfbeeld heeft. Pas dan kan een kind zich verder ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk dat de omgeving op de hoogte is van de zaken die de kinderen binnen de groep leren zodat hier op ingesprongen kan worden. De overdracht naar thuis, en het liefst ook naar school, is dus onderdeel van de groep. We proberen in gesprek te gaan met ouders en school om de bevindingen uit de groep toe te lichten en gezamenlijk zorg te dragen voor een zo optimaal mogelijke leeromgeving voor ieder individueel kind.

Eres tú biedt een talentgroep aan voor peuters ‘DolFijn’ (2,5 – 4 jaar) en een voor kinderen in de basisschoolleeftijd ‘HB Talento’ (4 – 12 jaar). De maximale groepsgrootte van de talentgroepen zal 8 kinderen zijn, zodat voldoende individuele aandacht mogelijk.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen door te bellen (06 – 83 33 51 57) of te mailen (info@erestu.nl).