Ontdeklab

Alle jonge kinderen met een (vermoedelijke) ontwikkelingsvoorsprong zijn van harte welkom bij het Ontdeklab!

Men spreekt van een ontwikkelingsvoorsprong als een kind een duidelijke voorsprong heeft op een of meerdere ontwikkelingsgebieden (taal/spraak, cognitie, sociaal emotioneel en/of motorisch). Daarnaast zijn er signalen als doorvragen en nadenken over grote wereldvragen, snel verbanden leggen, gevoelig voor allerlei prikkels (licht, geluid, geuren, structuren in de mond( en een groot rechtvaardigheidsgevoel zichtbaar. Bij jonge kinderen spreek je over een ontwikkelingsvoorsprong, nog niet over hoogbegaafdheid. De ontwikkeling van kinderen verloopt niet lineair. Met name bij kinderen tot 6 jaar verloopt de ontwikkeling meestal sprongsgewijs. Soms lijkt de ontwikkeling op bepaalde vlakken heel snel te gaan om daarna weer langzamer te gaan. Hoe groter de voorsprong, hoe groter de kans dat het kind later inderdaad hoogbegaafd blijkt te zijn.

Het is belangrijk een ontwikkelingsvoorsprong in een vroeg stadium vast te stellen en deze kinderen genoeg uitdaging te geven. Een rijke speelomgeving met passend activiteitenaanbod, met uitdaging en passende begeleiding is van groot belang om een kind met een ontwikkelingsvoorsprong te laten ontplooien. De voorsprong kan mogelijk onzichtbaar worden als de passende omgeving niet aanwezig is. Om dit laatste te voorkomen biedt Eres tú het Ontdeklab aan. Hier worden kinderen in een rijke speelomgeving uitgedaagd. Ze ontmoeten maatjes waarmee ze echt kunnen spelen en communiceren op hun niveau. Deze ontwikkelingsgelijken hebben ze nodig om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Ontwikkelen doe je namelijk niet alleen, maar samen.

Veel peuters zijn klaar voor het basisonderwijs, op zoek naar ontwikkelingsgelijken en uitdaging, maar hier is in het onderwijs nog geen plaats voor. Voor de jongste kinderen wordt, onder professionele begeleiding, het Ontdeklab met een uitdagend programma aangeboden. Door het aanbod krijgen de peuters (max. 6), samen met ontwikkelingsgelijken, de kans zich zowel cognitief als sociaal en emotioneel te ontwikkelen. Er komen diverse thema’s aan bod. Het Ontdeklab voor de jongste kinderen wordt aangeboden in blokken van 6 weken op vrijdagochtend van 9.15 uur tot 11.15 uur in Roermond. Een ochtend die alvast de basis legt voor het starten op school. Wilt u meer weten over het Ontdeklab voor peuters of uw kind aanmelden? Neem dan contact op.