Individuele begeleiding

Het ontdekken en ontwikkelen van talenten gaat niet altijd vanzelf. Hoogbegaafdheid brengt een enorme intensiteit met zich mee en maakt dat sociaal-emotioneel niet altijd alles even makkelijk loopt. Ieder kind is uniek. Daarom is individuele begeleiding bij hoogbegaafde kinderen c.q. kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong altijd maatwerk.

Door middel van het voeren van gesprekken, gecombineerd met speelse elementen/werkmethoden, wordt aan de hulpvraag gewerkt. Eres tú werkt zoveel mogelijk spelenderwijs en passend bij de interessegebieden van het kind. Voorop staat het versterken van kwaliteiten en talenten van het kind. Het bijzondere is dat het kind vaak zelf wel weet wat het zou kunnen doen. Vanuit innerlijke kracht tot oplossingen komen en te mogen zijn wie je bent, daar staat Eres tú voor!

Samen ontdekken welke kwaliteiten en krachten het kind in zich heeft en hoe deze te gebruiken in de situaties die voor het kind moeilijk zijn of om nieuwe vaardigheden te leren. De focus ligt niet op het probleem, maar juist op het realiseren van succeservaringen. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces.

Het is de bedoeling om het kind sterk te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen en in zijn eigen kracht te zetten. Als een kind positief naar zichzelf kan kijken, kan het de hele wereld aan.

Eres tú biedt individuele begeleiding voor problemen die voort kunnen komen uit het hebben van een ontwikkelingsvoorsprong c.q. het hoogbegaafd zijn. Dit gaat o.a. om de volgende aspecten:

  • onderpresteren en motivatieverlies
  • onzekerheid of faalangst
  • extreem perfectionisme
  • negatief zelfbeeld
  • moeite in sociale omgang
  • moeite met stress en emoties om te gaan
  • geen goede leer- en werkstrategieën gebruiken
  • gedragsproblemen

Tevens kan Eres tú begeleiding bieden op gebied van mindset, beelddenken, (hoog)gevoeligheid en executieve functies.