Eres tú

Welkom bij Eres tú!

Een kind met een ontwikkelingsvoorsprong c.q. een hoogbegaafd kind denkt anders dan anderen. Het leert sneller en/of op een andere manier. Het is in andere dingen geïnteresseerd dan leeftijdgenootjes. Het is extra nieuwsgierig, denkt over dingen na waar leeftijdgenootjes (nog) niet mee bezig zijn en is gevoeliger voor de omgeving dan anderen. Maar bovenal is het gewoon een kind!

Een kind heeft in de eerste plaats behoefte aan begrip, veiligheid en rust. Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafde kinderen hebben daarnaast vooral behoefte aan zichzelf kunnen zijn en zich niet steeds hoeven aan te passen aan de omgeving. Kortom gewoon kind zijn als alle andere kinderen.
Eres tú brengt deze kinderen, door het aanbieden van talentgroepen, in contact met ‘gelijken’; kinderen die je snappen, waarmee je op ‘niveau’ kunt communiceren, onderwerpen bespreken en vriendschappelijke contacten kunt opbouwen, waar dat in de eigen omgeving niet altijd lukt. Door uitdagend en onderzoekend bezig te zijn met allerlei opdrachten ervaren en beleven deze kinderen. Zo wordt het zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed.

Naast er voor de kinderen te zijn, richt Eres tú zich ook op voorlichting aan ouders en professionals (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, enz.). Het kind, de ouders en school kunnen immers niet los gezien worden.